BIO - ORGANIC - ČISTOTA

09.05.2017

Spolek milců čaje s.r.o. je od roku 2016 oficiálně certifikován u autorizované společnosti ABCERT AG jako dovozce čajů v kvalitě BIO pod registračním číslem:  CZ-PR-010-01226-CH

Obecně o pesticidech

Není asi žádným tajemstvím, že se v potravinách, které se běžně objevují na pultech větších či menších obchodů, ale i v potravinách, které si sami s láskou vypěstujeme na vlastní zahrádce, mohou nacházet takzvaná rezidua (česky zbytky) pesticidů. Tyto se do nich mohly dostat mnoha různými způsoby, zejména v souvislosti s jejich aplikací, kterou je nejčastěji postřik, ale též díky průsaku spodními vodami nebo díky kontaminaci půdy v dobách minulých.
Tato problematika se týká samozřejmě i čajů. Jak výsledky laboratorních vyšetření odebraných vzorků ukazují, díky honbě za vyšším výnosem a tedy ziskem, se čajoví plantážníci dopouštějí až příliš často porušení zásad ochrany zdraví člověka a přírody. Tato skutečnost nás samo sebou nenechává klidnými.
Navíc se díky nejednotnosti při stanovování povolených limitů obsahu reziduí pesticidů v rámci jednotlivých částí světa stává, že čaj, který se může prodávat v USA se nemůže prodávat v EU nebo čaj, který nelze prodávat v Polsku lze prodávat na Ukrajině.
Uvědomujeme si nepřehlednosti této situace, kdy je pěstitel pod dvojím tlakem a musí se rozhodnout, zda použít některý z dostupných pesticidů v přijatelné míře tak, aby ochránil svoji rostlinu před napadením škůdci. Protože však neví, kam jeho čaj doputuje, není schopen stanovit míru a kvalitu ošetření. Tedy se může stát, že se v čaji určeném pro český trh najdou rezidua zakázaných pesticidů, která překračují povolenou normu stanovenou pro EU. Tento čaj by se však bez problémů mohl prodávat například v Japonsku, USA, Rusku, Číně nebo zemích třetího světa.
Abychom předešli podobné situaci, rozhodli jsme se pro naprosto bezprecedentní kroky, kterými chceme chránit zdraví našich zákazníků, a navíc i přispět ochraně přírody a tedy trvale udržitelnému způsobu pěstování čaje.
Těmi to kroky jsou:
A
Kontrola obsahu reziduí pesticidů a dalších nežádoucích látek u všech čajů v naší nabídce.
B Zaměření se na nákup čajů ze zahrad certifikovaných "organic".
C Upřednostňovat čaje sklízené z divokých čajových stromů, pokud je to v dané zemi vůbec možné.
D Podporovat svými nákupy zakládání tzv. "permakulturních" zahrad, tedy zahrad, kdy jsou čajovníky vysázeny mezi stávající divoký či polodivoký porost tak, aby nedošlo k narušení biologické rovnováhy u místní flóry i fauny.
Pro snadnější orientaci vás, našich zákazníků, budeme nabízené čaje označovat originálními piktogramy (pečetěmi čistoty), které budou zveřejněny našich webových stránkách. V rámci tohoto kontrolního mechanismu se však může stát, že nebudeme schopni zajistit konkrétní čaj, neboť nebude splňovat námi požadovaná kritéria. V tomto případě tedy tento čaj z nabídky vyřadíme.